HORARIO-ORDUTEGIA

Jueves y Domingos/Ostegun eta Igandeak

19:00-00:00

Viernes, Sábados y Víspera de Festivos

Ostiral, Larunbat eta Jaiegun Bezperak

19:00-06:30

TOP