CONCIERTOS
  • Mayores de 16 pueden acudir sin necesidad de ir acompañados ni autorización alguna
  • Los menores de 16 años podrán acceder al concierto pagando la entrada correspondiente, cumplimentando este formulario, y acompañados por su padre, madre o tutor legal: DESCARGAR FORMULARIO
DISCOTECA
  • Edad mínima 18 años
 
KONTZERTUAK
  • 16 urtetik gorakoak libre sartu daitezke, laguntzarik gabe eta baimenik gabe
  • 16 urtetik beherakoak dagokien sarrera ordainduta, inprimaki hau beteta eta aita, ama edo legezko tutoreak lagunduta sartu ahal izango dira kontzertura: INPRIMAKIA DESKARGATU
DISKOTEKA
  • Gutxieneko adina 18 urte

TOP